Jockes Bygg & Vent AB hjälper er i Stockholms Län med OVK Besiktningar, Sotarbesiktningar, Imkanalsbesiktningar, och alla intyg ni kan behöva till er kommun/byggnadsnämnd, takfläkts byten och alla förekommande ventilationsarbeten som t.ex. ventilations åtgärder, filterbyten och service på FTX/ ventilationsaggregat mm.

Går bra att ringa Jocke på 08-121 480 79

 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras i alla byggnader regelbundet. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet. Kravet på OVK finns sedan 1991.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Denna kontroll ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till att en OVK utförs. På Boverkets hemsida kan man hitta certifierade kontrollanter.

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en byggnad har samt vilken typ av byggnad det gäller. Kraven på OVK omfattar inte industribyggnader. En-och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är undantagna från OVK. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på den återkommande besiktningen, dock ska dessa göra en första besiktning.

Vid varje OVK ska följande kontrolleras

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
  • Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att
  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • Vid återkommande besiktningar ska följande kontrolleras
  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
  • Besiktningsintervall

Besiktningsintervall 3 år (återkommande besiktning)

Typ av byggnad: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Typ av byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation.

Endast kontroll för nybyggnad

Typ av byggnad: En- och tvåbostadhus med FT-, FX-, FTX-ventilation

Förklaringar

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
X = med värmeåtervinning

© Copyright Ventilation-OVK